Back to Top

Tietosuoja

REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

TaloIT (Y-tunnus: 1912256-9)

90810  KIVINIEMI

REKISTERIN NIMI

TaloIT:n asiakasrekisteri verkkokaupassa, alusta PrestaShop

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt TaloIT:n asiakkaaksi, ostanut TaloIT:stä tavaraa ja/tai osallistuu TaloIT:n järjestämään tilaisuuteen. Asiakkaalle on tehty TaloIT toimesta asennustyö, josta asiakasta on laskutettu. Sähköasennuksista on tehty mittauspöytäkirja ja tässä yhteydessä asiakas- ja kohdetiedot on talletettu järjestelmään.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on TaloIT asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää TaloIT toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää TaloIT omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. TaloIT saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan TaloIT:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

TaloIT:lä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä TaloIT:n asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@taloit.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin/kuljetusliikkeen seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan TaloIT:n käytössä, paitsi TaloIT  käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta TaloIT: ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole TaloIT: tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Domainhotellin palvelinhotellissa. TaloIT:llä on oma sertifikaatti suojattua ja turvallista yhteyttä varten. Yhteyteen tarvittavia avaimia ja salasanoja säilytetään paikallisesti kryptatussa tiedostossa. Kaikki koneet on suojattuna ajantasaisella virustorjuntaohjelmistolla.